Винтовка (Франция) с магазином на три патрона калибра 8 мм. Масса – 3550 г, длина – 960 мм.